ระยะเวลา : 1 วัน

วัตถุประสงค์
ITsolution  ได้ทำการจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อบุคคลทั่วไป พนักงานบริษัทที่ต้องการทำ HA ให้กับระบบ Server แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง หลักสูตรนี้ท่านจะได้ Config Cluster จริง (File Server, Network Load Balance , Hyper-V Cluster) ซึ่งเรียนแค่ 1 วันสามารถเอาไปใช้งานได้เลยครับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการ Config Cluster Windows 2012 R2 (NLB,File Server,Hyper-V Cluster)

สื่อต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม
Powerpoint LAB

พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผ่านการอบรม Windows 2008R2 หรือ Windows2012

Course Outline
Module 1 : Configuring Failover Clustering
Lessons
•  What is High Availability?
•  New Failover Clustering in Windows Server 2012 R2
•  Failover Cluster Components
•  What is a Quorum?
•  Quorum Modes in Windows Server 2012 R2
•  Hardware Requirements for Configuring Failover Cluster
•  Network Requirements for Configuring Failover Cluster
•  Infrastructure Requirements for Configuring for Failover Cluster
•  Software Requirements for Configuring Failover Cluster
•  What is Validating and Configuring
•  Cluster Resources and Services Dependency
•  Cluster Aware Updating
•  Manage and Monitor Failover Cluster

LAB : Configuring Failover Clustering

Module 2 : Configuring Network Load Balancing
What is Network Load Balancing?
Lessons
•  Software NLB Vs Hardware NLB
•  Network Load Balancing Requirement
•  How NLB Works
•  Mode Considerations for NLB
•  Windows NLB vs. DNS round robin
•  Considerations for Upgrading NLB

LAB : Configuring Network Load Balancing

Module 3 : Configuring Failover Clustering with Hyper-V
Overview Hyper-V Virtual Machines Highly Available (HA)
Lessons
•  Failover Cluster Work with Hyper-V
•  Live Migration Share Noting Cluster
•  What Is New in Failover Clustering in Hyper-V
•  Best Practices for Implementing High Availability for Hyper-V
•  Prerequisites for Implementing Hyper-V Clusters
•  Highly Available Virtual Machines SMB 3.0 File Share
•  What is CSV 3.0?
•  What is Storage Live Migration?

LAB : Configuring Failover Clustering with Hyper-V