Our Training Solution

Authorized Partner

เกี่ยวกับคอร์สอบรม

มีคอร์สอบรมมากมายหลายกลุ่มที่เราเปิดให้บริการได้แก่ Microsoft เช่น Windows Server, Exchange Server, Lync, Hyper V etc. รวมถึงกลุ่ม Autodesk และ Adobe

ดูคอร์สทั้งหมด
0
จำนวนผู้เข้าอบรมที่ผ่านมา
0
จำนวนคอร์สที่เปิด

คอร์สอบรมเสริมศักยภาพ ที่มุ่งเน้นให้คุณทำงานได้จริง

บริการคอร์สอบรมให้กับ องค์กรและบุคคลทั่วไป   เริ่มตั้งแต่  Basic ไปจนถึง  Advanced มั่นใจอาจารย์ผู้สอนผ่านการทดสอบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 725 6400