บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก Pearson VUE เปิดเป็นศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล (Pearson VUE Testing Centre) เพื่อให้บริการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ จากองค์กรต่างๆ หรือจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก อาทิ บริษัทไมโครซอฟต์ จำกัด, บริษัทซิสโก ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัทอะโดบี ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท ซิทริกซ์ ซิสเต็มส์ และ บริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

ลูกค้าสามารถลงทะเบียน เพื่อทดสอบวัดมาตรฐานความรู้สากล สำหรับองค์กร และผู้ผลิตต่างๆ อาทิเช่น :

 • ACSM
 • Adobe
 • AFP
 • Alfresco
 • American Academy of Financial Management India
 • Android ATC
 • APBM
 • APICS
 • AppSense
 • Aruba Networks Inc.
 • Avaya Inc. Testing
 • BBPSD
 • BCS The Chartered Institute for IT
 • BICSI
 • BOMI International
 • Brocade Communications
 • C++ Institute
 • Chainshine Financial Training
 • Chartered Global Management Accountant
 • Chartered Institute of Management Accountants
 • Check Point Software Techologies
 • Cisco Systems, Inc.
 • Citrix Systems, Inc.
 • CIW
 • CompTIA Testing
 • Condition Zebra (M) Sdn. Bhd.
 • CPA Australia
 • Dassault Systemes
 • Digia Qt
 • Digital Marketing Institute
 • EC-Council
 • EMC
 • Epic Systems Corporation
 • Ericsson
 • Esri
 • EUBAT
 • Excelsior College
 • EXIN
 • First Finance Institute
 • ForgeRock
 • Fortinet
 • FutureLearn
 • GIAC
 • Global Association for Quality Management (GAQM)
 • Global Association of Risk Professionals
 • GMAC Assessments
 • Hitachi IT Platform Engineer Certification
 • HP ExpertOne
 • IAB
 • IBM Corporation
 • ICRM
 • IFTA
 • Infosys Limited
 • Institute and Faculty of Actuaries
 • Institute of Certified Bookkeepers
 • Institute of Credit Management
 • International Association for Health Coaches (IAHC)
 • International Qualifications Network
 • Intl Board of Lactation Consultant Examiners
 • ISA
 • iSAQI
 • Juniper Networks
 • Linux Professional Institute Testing
 • Lloyds
 • LPI-Japan Testing
 • Microsoft
 • National Instruments
 • NetApp
 • Nokia
 • Novell Testing
 • Object Management Group
 • Oracle Certification Program
 • PCI Security Standards Council
 • Pegasystems Inc.
 • PEOPLECERT
 • Pivotal
 • PRMIA
 • PTI
 • Puppet Labs
 • Riverbed Technology
 • RSA Security Testing
 • Ruckus Wireless
 • Ruijie Networks
 • SAMTRAC
 • SAP
 • SAS
 • SensioLabs
 • Software Certifications
 • Symantec
 • TCG Hamilton
 • TYPO3
 • Unify
 • VCE
 • VEEAM VMCE
 • VMware Advanced
 • VMware, Inc.
 • WINS
 • WorldatWork
 • Zend Technologies, Ltd.
 • ZTE